تعرفه دامین ملی و بین المللی
  • کلیه دامین ها بنام مشترک ثبت شده و مالیکت دامین در اختیار مشترک میباشد.
  • حداقل کاراکتر ثبت دامین 3 کاراکتر میباشد.
  • در صورت تمایل به ثبت/تمدید دامین بیش از 1 سال لطفا با واحد فروش و مالی هاست نتورک تماس بگیرید.
  • کلیه دامین های بین المللی در ریجسترار JOKER آلمان ثبت و تمدید میشود